کیس تغییر دین به مسیحیتمن و برادرم 1 سالی میشه که به مسحیت روی اوردیم و اعتقاد کامل دارم به دینی که انتخاب کردم 

چند هفته ای میشه که تصمیم به این حرکت گرفتم

کیس های مجاهدین خلق


همیجور که میدونین مسیحیان ای که از اسلام خارج می شن در ایران امنیت جانی ندارن 

از لحاظ مالی مشکلی ندارم 

و می خوام با برادرم  به ترکیه بیام و به یو ان در خواست بدم به نظرتون چقدر شانس قبولی در مصاحبه داریم ...

لطفا سریع جواب بدین چون من  و برادرم  واقعا ترس داریم  از اتفاقاتی که ممکنه بیوفته 

در ضمن من 17 سالمه و چند ماه دیگه 18 سالم می شه  این حرفی که شما می زنید از نظر سازمان ملل ارزشی نداره و خیر شما مشمول پناهندگی نخواهی شد ، مگر اینکه که خطری شخصی برای شما پیش امده باشد و گرنه من 500 تا مسیحی شده بسیار فعال در ایران میشناسم که هیچ اتفاقی هم براشون نمیوفته ، 
اگر خطری شخصی شما رو تهدید می کنه ، مثلا اطلاعات شما رو باز داشت کرده ، یا از طرف کسی تهدید شدید و می تونید ثابت کنید اونوقت ممکنه قبول کنن ، در هر صورت از اونجایی که ما در اقلیت هستیم ، اغلب همه هم رو می شناسیم و سازمان ملل هم به همین شکل پس اگر نمی تونی خطر را با مدرک ثابت کنی

More