کمپ در ترکیه

من مردی هستم 30 ساله که یک دختر 6 ساله دارم. متاسفانه به دلایل سیساسی مجبورم ایران را سریعا ترک کنم. می خواهم بدانم آیا UNHCRکمپ در اختیار پناهنده قرار می دهد یا خیر؟
من باید برای معرفی خودم به چه آدرسی مراجعه کنم؟

کیس مذهبی

 متاسفانه در ترکیه هیچ نوع کمک مالی از طرف سازمان ملل دریافت نمی کنید فقط بعد از قبول شدن به عنوان پناهنده با شما مصاحبه مالی انجام میگیرد که در صورت قبولی در آن ماهیانه حدود 100 لیر کمک میکنند.

برچسب ها: , , , , , , , , , , ,
© 2013 پناهندگی مهاجرت. All rights reserved.
Designed by SpicyTricks